Li-Nova ERP

Link Güneş Sistemi, orta ve büyük boy kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan bir Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür.
• Maliyetler nasıl daha iyi kontrol edilir ve düşürülebilir.
•Daha az veya sıfır stokla nasıl çalışılabilir.
•Masraf merkezlerine göre maliyetler nasıl ayrıştırabilir.

Link E_fatura Uyumlu Programlar

Yeni Nesil Ticari Paket

Dövizli Kullanım
Günümüz koşullarında işletmelerde artık tek bir para birimi ile çalışmak güncelliğini yitirmiş olup, bir çok döviz türü kullanılması veya değerlendirme yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Link Bilgisayar’ ın üretmiş olduğu tüm ürünlerde, Dövizli Kullanım için sunduğu çözümler bu açıdan kullanan işletmelere kolaylıklar sağlamaktadır. Gerçekleştirilen tüm işlemler, yerel para birimi dışında istenilen bir döviz cinsine göre de takip edilebilmekte, TL olarak girilen bilgiler dövize, döviz olarak girilen bilgiler TL’ ye otomatik olarak çevrilebilmektedir. Çapraz kur paritisine göre hesaplamalar yapmak mümkündür. Çok sayıda döviz cinsi ve döviz kuru tanımlanabilmekte, döviz kurundaki değişiklikler, geçmişteki kayıtların tümüne veya istenilen özellikteki kayıtlara otomatik olarak yansıtılabilmektedir.