E-Fatura Avantajları

E-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
•Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.
•Kağıt faturalarınız da arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura’da buna gerek yoktur.
•Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
•Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
•Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.
•Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
•Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.
 Link E-Fatura Avantajları
E-Fatura ürünlerinin mükellefe faydaları;
• Fatura kesme aşamasında fatura kesilen kişi veya kurum eFatura mükellefi ise operatörü uyararak kağıt fatura kesilmesi engeller.
• Fatura kesme aşamasında, eFaturada zorunlu olarak yer alması gereken alanlar kontrol edilerek, eksiklik tespit edildiğinde fatura kesilmeden operatörü uyarır.
• Mükellef logosunu fatura görüntüleyicisine ekleyebilir.
• Kesilen bir eFaturanın herhangi bir dosya hazırlama veya yükleme işlemine gerek kalmaksızın entegratöre yollanmasını sağlar.
• Yollanan bir eFaturanın sistemden aldığı fatura numarasının otomatik olarak kayıtlara geçmesini sağlar.
• Mükellef arzu eder ise kendi mali mührü ile faturalarını imzalamasını sağlar.
• Birden fazla seriden eFatura kesilmesini sağlar.
• Dönen uygulama ve sistem yanıtlarının kullanıcı bilgisayarında arşivlenmesini sağlar. (*) Böylelikle mükellefin saklamaktan aslen sorumlu olduğu tüm bilgiler elinin altında olur. İleride entegratör değişmesi halinde, entegratörün arşivi vermemesi riski ortadan kalkar.
• Alınan eFaturaların otomatik olarak entegratör portalinden indirilmesini sağlar.
• Link eFatura ürünleri entegratör portalinin kullanımı en aza indirmektedir. Böylece entegratör değişse dahi kullanıcı arabirimi aynı kalmaktadır.
• Mükellefin entegratör ile teması en aza iner. Olası problemlere karşı çözümü tek yerde arar.
• Link ürünleri entegratör bağımsızdır. Link ile teknik çalışması tamamlanmış tüm entegratörler ise çalışabilir. Link ile henüz teknik çalışması yapılmamış bir operatör tercih edilmesi halinde, Link ayrıca bir bedel talep etmesizin teknik çalışmayı yapar. Ancak entegratörün Link ile üst düzey ilişki kurması ve bu çalışma için istekli olması şartı aranır. Böylece mükellefe geniş bir entegratör seçim imkanı sağlanır.
• Aynı mükellefin değişik amaçlar için farklı entegratörler ile çalışmasına izin verilir.
• Birimler ve döviz tipleri çevrimleri tanımlanabilir.
• Fatura tasarımı mükellef ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Logo, vb ilaveler yapılabilir.
• Özel Entegratör kullanılmadığı hallerde kesilen eFaturaların UBL-TR formatına çevrildikten sonra mükellefin mali mührü ile imzalanmasını ve sonrasında GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portaline yüklenmeye hazır bir dosya hazırlamasını sağlar. Bu durumda da oluşturulan fatura numarasının otomatik olarak kayıtlara geçmesini sağlar.
• Özel Entegratör devre dışı bırakılıp Entegrasyona geçilmesi halinde yine aynı kullanıcı arabirimi ile işlemlerin devamını sağlar.