E-Fatura Nedir ?

e-Fatura Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi aracılığı ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. e-Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındırmaktadır.
Sisteme kayıtlı olan kullanıcılar, e-Fatura Portalı aracılığı ile;
• UBL-TR Fatura formatına uygun e-fatura oluşturulabilir,
• Oluşturulan e-faturalar sistemde kayıtlı kullanıcılara gönderilebilir.
• Harici programlar aracılığı ile UBL-TR formatına uygun olarak oluşturulan, Mali Mühür ile onaylanan faturalar portala yüklenerek gönderilebilir.
• UBL-TR Fatura formatına uygun e-fatura alınabilir.
• Gönderilen ve alınan e-faturalar elektronik ortamda arşivlenebilir.
e-Fatura Uygulamasını e-Fatura Portalı üzerinden kullanmak isteyenlerin ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslara uygun biçimde Başkanlığa başvurmaları gerekmektedir. Başkanlıktan e-Fatura Uygulamasından yararlanma hususunda izin alan kullanıcılar e-Fatura Portalından yararlanabilecektir.

1.Kimler Elektronik Fatura (e-Fatura) kapsamında


1. 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre Elektronik Fatura tutmak zorunda olanlar;


1.1.1. Zorunlu olarak kapsamda olan mükellefler

• 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar. Toplam 291 mükellef (Ek-1)
• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III nolu listedeki malları (tütün, alkollü ve kolalı içecek) üreten veya ithal edenler. Toplam 807 mükellef (Ek-2)

1.1.2. Dolaylı olarak kapsamda olan mükellefler

• 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan (Ek-1’de listelenen mükelleflerden); 2011 takvim yılında mal alan ve 2011 yılında 25 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar. Satın alınan malın madeni yağ olup olmadığı veya mal bedeli bir önem arz etmemektedir. Mükellef sayısı belirsizdir.
• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III nolu listedeki malları (tütün, alkollü ve kolalı içecek) üreten veya ithal edenlerden (Ek-2’de listelenen mükelleflerden); 2011 takvim yılında mal alan ve 2011 yılında 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar. Satın alınan malın ÖTV III nolu listedeki mallardan birinin olup olmadığı veya mal bedeli bir önem arz etmemektedir. Mükellef sayısı belirsizdir

1.2. e-Fatura kesmek zorunda olan mükellefler;

• efatura.gov.tr adresinde yer alan, Elektronik Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcı Listesinde yer alan mükellefler birbirilerinden aldıkları mal ve hizmetler için e-Fatura düzenler.
• 6 Mayıs 2013 tarihi itibariyle; 518 Ltd ve A.Ş. ile 2715 Kamu Kurumu http://www.efatura.gov.tr/web/guest/9 adresinde listelenmektedir (Ek-3). Liste e-Fatura sistemine kayıt olmak isteyen mükelleflerin başvuruları onaylandıkça artmaktadır.

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Kapsamında Madeni Yağ Lisansına Sahip Olan Mükellefler


4760 Sayılı Ötv Kanunu Iıı Sayılı Listedeki Malları İmal,İnşa Ve İthal Edenler


B. e-Fatura yazılımları GİB tarafından onaylanıyor mu?

Hayır. e-Fatura uygulmasında kullanılacak yazılımlar GİB tarafından onaylanmıyor ancak Bilgi İşlem Sistemlerinin e-Fatura sistemine entegre edilmesini isteyen mükllefler, kendileri Özel Entegrasyon Başvurusu yapmalıdır. Özel Entegrasyon başvurusunda bulunmak isteyen mükellefler için hazırlanan dökümanlar;
http://www.efatura.gov.tr/web/guest/2;jsessionid=6A3D1097726D968EB2087F3DF44AF7FC adresinde yer almaktadır.