Link E-Fatura Li-Nova ERP

Li-Nova ERP

Link Güneş Sistemi, orta ve büyük boy kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan bir Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür.
Hızla küreselleşen dünyada en önemli yönetim sorunları olan;
• Maliyetler nasıl daha iyi kontrol edilir ve düşürülebilir.
•Daha az veya sıfır stokla nasıl çalışılabilir.
•Masraf merkezlerine göre maliyetler nasıl ayrıştırabilir.
•Pazar dinamiklerine göre eldeki kaynaklar nasıl daha verimli kullanılabilir.
•Kurum içi süreçler nasıl daha kaliteli ve hızlı hale getirilebilir, denetlenebilir.
•Geçmiş dönem bilgileri nasıl daha sağlıklı değerlendirilir.
•İçinde bulunulan şartlar ve geçmiş deneyimlere dayanarak ileriye yönelik planlama nasıl daha iyi yapılabilir.
•Küresel veya yerel ağır rekabet şartlarında satışlar nasıl arttırılabilir.
•Karlılığın veya Pazar payının büyütülmesi için en iyi bilgi yönetimi nasıl yapılabilir.
•Darboğazlara ve atıl kalmaya yol açmayan bir nakit yönetimi nasıl yapılabilir.
•Sabit veya yürüyen dönemli bütçe kontrolü nasıl yapılabilir sorularına cevap vermek üzere tasarlanmıştır,

Teknolojinin sunduğu olanaklar nerede ise on sekiz ayda bir, iki katı kapasiteye sahip olmamızı sağlamaktadır. Buna karşılık ödenen bedel ise düşme eğilimindendir.

Bu bakış açısı ile Güneş Sisteminin öngörüleri şu şekildedir.

•Gelişen internet teknolojisi ile mesafelerin önemi kalmamış, uzak coğrafyalardaki şubeler, bürolar, müşteriler ve tedarikçiler aynı veritabanını paylaşabilir hale gelmiştir.
• Güneş Sisteminin web özellikleri ile kurum içi, işten işe (B2B) ve işten tüketiciye (B2C) uygulamalar hayatın bir parçasıdır. · Böyle olunca;
•Kurum personeli kurumun tüm işlemlerini uzaktan takip edebilir ve yönetebilir
• Müşteriler ve bayiler kurumun kendilerine açık bilgilerini izleyebilir, siparişlerini, stok seviyelerini, fiyatları ve teslim sürelerini görebilirler
•Tedarikçiler ise sundukları malların stok seviyelerini, stok devir hızlarını izleyebilirler.
•Tüm bunlar herhangi bir eğitime veya özel ihtisasa gerek göstermeyen basit kullanıcı arayüzleri gerektirmektedir. Bu eğilim Güneş Sisteminin tasarımı sırasında ele alınan en öncelikli konulardandır.
•Müşteri-Kurum-Tedarikçi zinciri, yaşayan bir organizma olarak ele alındığında, Güneş Sistemi bilgiyi oluştuğu noktada, kaynağından toplamayı hedef almaktadır. Böylelikle tekrar tekrar aynı bilginin girilmesi en aza indirilerek zamandan kazanılmakta ve hatalar yok edilmektedir.
• Kurum bilgisinin kurum dışındaki noktalardan veya kurum içindeki yetkisiz kişiler tarafından da girilmesine olanak sağlayan bu sistem, üstün bir evrak akış ve onaylama sistemi ile desteklenerek kağıtsız bir ortam oluşturulmaktadır.
•Yoğun tempoda çalışan üst düzey kişilerin ve diğer personelin ihtiyaç duyabilecekleri tüm sonuçlar ve analizler, onların ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek kalmaksızın istedikleri an ve istedikleri yerde ellerinde olmalıdır. Bir başka deyişle bilgi onların önüne itilmelidir. Güneş Sisteminin raporlama özellikleri ve görevleri organize ederek zamanlayabilme kabiliyeti, bu talepleri karşılayabilecek şekilde hazırlanmıştır.

Güneş Sisteminin diğer özellikleri şöyle sıralayabiliriz;
•Farklı ülkelerde, her büyüklükte ve her sektörden 5,000’den fazla kurum tarafından kullanılmakta ve yurt çapında yaygın bir satış sonrası danışmanlık ekibi ile desteklenmektedir.
•Çeşitli ölçeklerdeki ve sektörlerdeki kullanıcılar için çok zengin parametrik bir yapı sunulmaktadır.
•Gelişmiş güvenlik alt yapısı tüm yetkilendirme isteklerine cevap verebilmektedir.
• Mali ve hukuki mevzuat yeni kanun ve yönetmelikler ile sürekli değişim halindedir. Link ve Link’in tüm ürünleri bu konuda piyasanın en önde gelenidir. Çıkan mevzuat hızla ürünlere yansıltılmakta ve kullanıcılara ulaştırılmaktadır.
•Güneş Sistemi içerisinde oluşturulan evraklar, diğer Güneş Sistemi veya diğer Link ürünleri kullanıcılarına e-posta yolu ile iletilebilir. Örneğin satıcının müşteriye kestiği bir satış faturası, müşteri sistemine otomatik olarak alış faturası olarak alınabilir.
•Birden fazla kurumun bilgileri karşılaştırmalı ve konsolide olarak değerlendirilebilmektedir.
•Hazırlanan analizler katmanlar halinde özetlenerek, en çarpıcı yönetici özetlerinden detaylara doğru kolaylıkla erişim sağlanmaktadır.