Link E-Fatura Nasıl Çalışır

Fatura Oluşturma

Fatura Olustur ekranında yer alan alanlar doldurularak taslak fatura oluşturulur.
Fatura Olustur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir.
Bu alanlarla ilgili asağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Fatura Bilgileri Bölümünde yer alan;
1. ETTN (Evrensel Tekil Tanımlama Numarası) alanına müdahale edilemez. ETTN faturanın tekliğini sağlayan bir numara olup sistem tarafından kendiliğinden üretilmektedir.
2. SENARYO alanında sadece temel fatura senaryosu yer almaktadır. e-Fatura Uygulaması daha genis senaryo imkanı sunmasına karsın e-Fatura Portalı üzerinden sadece “Temel Fatura Senaryosu”na göre fatura düzenlenebilmektedir. (Senaryolar için Bkz. UBL-TR Kılavuzları.)
3. FATURA TİPİ alanından SATIS veya İADE olmak üzere düzenlenecek fatura tipinin seçilmesi ZORUNLUDUR. (Örnekte fatura SATIS tipi seçilmistir.)
4. Faturaya kaynak teskil eden siparise ait numara ve tarih bilgisi girilmesi zorunlu bir alan olmayıp kullanıcının tercihine bırakılmıstır.
5. Faturadan önce irsaliye düzenlenmis ise İrsaliye Tarihi ve İrsaliye Numarasının İRSALİYE BİLGİLERİ alanında gösterilmesi ZORUNLUDUR.

 Link E-Fatura Nasıl Çalışır

e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 14/39 Alıcı Bilgileri Bölümünde yer alan;
1. VKN alanına alıcının vergi kimlik numarasının girilmesi ZORUNLUDUR.
2. UNVANI alanına alıcının unvanının tam olarak girilmesi ZORUNLUDUR.
3. Müsterinin adresi ile ilgili bilgilerden en az Mahalle/Semt/İlçe, Sehir ve Ülke bilgilerinin girilmesi ZORUNLUDUR.
4. ALICI ARA alanı önceden Adres Defterine kaydedilen müsteri bilgilerini otomatik olarak getirmekte kullanılmaktadır. Alıcı ile yapılan kısaltmanın en az ilk üç harfinin girilmesi halinde ekranda ilgili alıcılar listelenecektir.
Mal/Hizmet Bilgileri Bölümünde satılan mal ve/veya hizmete iliskin bilgiler gösterilir.
Mal/hizmet bilgisi girmek için Ekle butonuna tıklanır. İlgili baslıkların altına gelen kutucuklara gerekli bilgiler girilerek doldurulur. Baska bir mal/hizmet bilgisi girisi için Ekle’ye tıklanarak yeni bir satır açılır. Bir satırı silmek için satır seçilerek Sil butonuna tıklanır. e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 15/39 Toplamlar bölümündeki rakamlar, Mal/Hizmet Bilgileri alanında gösterilen rakamlardan otomatik olarak sistem tarafından üretilmekte ve ilgili alana getirilmektedir. Bu nedenle bu bölümdeki alanlara elle bilgi girisi yapılması mümkün değildir. Bu bölümde sadece Ödenecek Tutar kısmına yuvarlama yapmak amacıyla elle giris yapılabilir. Not bölümüne faturada yer verilmesi zorunlu olan ibareler ile faturada yer verilmek istenen diğer hususlar yazılabilir.
Yukarıda sayılan bölümler gerektiği gibi doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklanarak fatura olusturma islemi tamamlanır.
Doldurulması zorunlu bir alana herhangi bir bilgi girilmedi ise sistem ilgili alanın doldurulması için uyarıda bulunacaktır. Fatura sistem gereklerine uygun bir biçimde olusturuldu ise asağıdaki ekran görüntüsü gelecektir.e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012
Versiyon : 1.3 16/39 Olusturulan fatura, otomatik olarak Taslaklar bölümüne kaydedilir. Link E-Fatura Nasıl Çalışır

Fatura Onaylama ve Gönderme

Taslaklara gelen faturalar burada yeniden düzenlenebilir ve onaylanarak gönderilir. Link E-Fatura Nasıl Çalışır Fatura Đslemleri ekranı aracılığı ile olusturulan ve Taslaklar ögesine kaydedilen faturaların alıcısına gönderilebilmesi için mutlaka mali mühür/elektronik imza ile onaylanması gerekmektedir. Mali mühür/elektronik imza tasıyan faturaların sonradan düzeltilmesi halinde mali mühür geçerliliğini yitireceğinden onaylanmıs olan faturaların içeriğinin değistirilmesi mümkün değildir.
Bu nedenle Taslaklar ögesine kaydedilen faturalar onaylanmadan önce kontrol edilmelidir. Kontrol edilecek fatura seçilerek üzerine çift tıklanarak görüntülenir. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 17/39 Faturada herhangi bir değisiklik yapılması gerekiyorsa ilgili fatura seçilerek
Düzenle butonuna tıklanır ve gerekli değisiklik yapılır. Link E-Fatura Nasıl Çalışır

Fatura Onaylama

e-Fatura mali mühür/elektronik imza ile onaylanmalıdır. Üzerinde mali mühür/elektronik imza bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura olarak kabul edilmediğinden, taslak faturalar gönderilmeden önce mutlaka onaylanmalıdır. Faturalar tek tek onaylanabileceği gibi birden fazla fatura seçilerek de onaylama islemi yapılabilir.Taslak faturaların onaylanması islemi asağıdaki adımlar takip edilerek yapılır.
1. Taslaklar altında onaylanmak istenen fatura seçilir Onayla butonuna tıklanır. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
Onayla butonuna tıklanınca mali mühür uygulaması aktif hale gelecek ve mühürlenecek fatura yüklenmeye baslayacaktır. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
2. Mühürlenecek faturanın yüklenmesinin ardından kart giris ekranı gelecektir. Bu ekranın Tanımlı Kartlar alanından mali mühür seçilir ve Kart Sifresi alanına sifre girilerek Giris butonuna tıklanır. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
Önceden kart tanımlaması yapılmamıs ise Kart Giris ekranı asağıdaki gibi görünecektir. Bu durumda kart tanımlaması yapılması gerekecektir. Kart tanımı bir kereye mahsus olarak yapıldıktan sonra bir daha aynı kart için tanımlama yapılmasına gerek kalmayacaktır. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
Yeni kart tanımlamak için bu ekranda yer alan Tanımla butonu tıklanır ve Kart Tanımlama ekranı açılır. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
Bu ekrandan Seç butonu tıklanır. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
Açılan pencereden akisp11.dll(genellikle C:\Windows\system32 dizininde bulunmaktadır) dosyası seçilir. Kart dosyası Kütüphane Dosyası alanına aktarıldıktan sonra Kart Tanımlama ekranının Kart Adı alanına bir isim atanır ve Ekle butonuna tıklanarak islem tamamlanır.
3. Sertifika sifresi doğru biçimde girildiğinde sertifika bilgileri Kart Giris ekranına yüklenecektir. Bu asamada öncelikle Sertifika Seçiniz alanından kartın içerisindeki mali mühür sertifikası seçilir ve imzala butonuna tıklanır. Doğru sertifika Anahtar Kullanımı alanında Sayısal İmza ifadesi bulunan sertifikadır.e-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Link E-Fatura Nasıl Çalışır
4. İmzala butonuna tıkladıktan sonra onaylanacak olan faturaların XML görünümünü barındıran ekran açılacaktır. Bu ekranın altında yer alan Onayla butonu tıklanır ve faturanın onaylandığına dair ekran görüntüsü gelene kadar beklenir. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
Fatura onaylandığında dosya onaylama isleminin basarıyla gerçeklestiğini bildiren bilgi mesajı ekranda görüntülenir.Bu islemlerin tamamlanmasının ardından onaylanmıs faturanın durumu Taslaklar kısmında asağıdaki gibi görünecektir. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
 Link E-Fatura Nasıl Çalışır

Fatura Gönderme

Taslaklar bölümünden onaylanan fatura seçilerek Gönder butonuna tıklanır. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
Faturanın bulunduğu zarf bilgilerini içeren bilgi mesajı ekrana gelir. Gönder butonuna basılarak fatura alıcıya gönderilir. Link E-Fatura Nasıl Çalışır
Zarfın alıcıya basarıyla gönderildiğini bildiren bilgi mesajı ekranda görüntülenir. Link E-Fatura Nasıl Çalışır

Fatura Yükleme ve Gönderme

Harici programlarla fatura veya faturaların portal aracılığı ile gönderilebilmesi için Portalda yer alan fatura yükleme modülünün kullanılması gerekmektedir.Fatura yükleme modülü aracılığı ile gönderilecek faturalar portal dısında UBLTR formatına uygun olarak olusturulup Mali Mühürle onaylanmıs faturalar olmalıdır. Fatura Yükleme modülünden fatura yükleyebilmek için faturaların asağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.