E-Arşiv Nedir ?

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturaların elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda saklanması, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.
Mükelleflerin e-Arşiv Uygulamasından faydalanmak için öncelikle e-fatura uygulamasına kayıt olmaları gerekmektedir.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.