E-Fatura Kapsamı 2016′ da Genişletiliyor.

20 Haziran 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Tarafından 454 sıra no ile yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eFatura kapsamı genişletilmiştir. 20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul [...]

E-Faturanın Avantajları

E-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur. Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz. Kağıt faturalarınız da arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura’da buna gerek yoktur. Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur. Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır. Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır. Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır. Faturaların [...]

Mal veya hizmet satışına karşılık fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin, faturalarını elektronik ortamda oluşturarak … 444 5 290

e-Fatura Uygulaması hakkında açıklama

G.İ.B. web sitesinde yayınlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen “433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile e-fatura uygulamasının 3 ay ertelendiği gibi bir kanı doğmuştur. G.İ.B.’nın web sitesinde yayımlanan ve aşağıda yer alan açıklamalara göre uygulamanın tamamının ertelenmesi söze konusu olmayıp, mükelleflerin hazırlıklarını tamamlamaları için uygulamanın fatura gönderme kısmı için bir opsiyon [...]

Elektronik Defter Genel Tebliği

24.12.2013 tarihli 28861 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2) ile e-Defter uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131224.htm Yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır; 1.   Gerçek Kişiler, elektronik defterlerini mali mühür ile de onaylayabilir Değişiklikten önce gerçek kişi mükelleflerin sadece 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu [...]

eFatura Ürünlerinin Avantajları

eFatura ürünlerinin mükellefe faydaları         Fatura kesme aşamasında fatura kesilen kişi veya kurum eFatura mükellefi ise operatörü uyararak kağıt fatura kesilmesi engeller.          Fatura kesme aşamasında, eFaturada zorunlu olarak yer alması gereken alanlar kontrol edilerek, eksiklik tespit edildiğinde fatura kesilmeden veya gönderilmeden operatörü uyarır.          Mükellef [...]

eFatura Alışverişi Yöntemleri Nelerdir?

421 Sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre e-Fatura mükellefiyeti kapsamında bulunan mükellefler en geç 31 Aralık 2013 tarihinde e-Fatura mükellefi kişi ve firmalara düzenleyecekleri faturaları elektronik olarak düzenleyeceklerdir (aynı tebliğin 3.2.1.a. maddesi). Bu durumda alternatifleriniz şunlardır; 1.Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura Portal Uygulaması 1.a.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)in portalini kullanarak bilgisayarda düzenlemiş olduğunuz faturaları aynen ve tekraren [...]

e-Fatura Uygulamasından Yararlanma Koşulları ve Başvuru

Genel 416 Sıra No’lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanabilecektir. Tebliğde getirilen usul ve esaslar çerçevesinde e-Fatura gönderme ve/veya alma izni verilmesi uygun görülmüşür. (8 inci bölümde yer alan istisna hariç olmak üzere) Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin uygulama karşısındaki [...]

Yeni Nesil Ticari Paket – E-defter

Link Yeni Nesil, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Defter Uygulamasına Uyumlu Yazılım onayını almıştır.   Ayrıntılı bilgi için http://www.edefter.gov.tr/web/guest/uyumlu-programlar Link Yeni Nesil hakkında bilgi almak için 0212 213 93 64 nolu telefonu arayabilirsiniz

Sıkça Sorulan Sorular

SORU: e-fatura zorunluluk kapsamında olup belirlenen tarihten itibaren fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere uygulanan yaptırım ne olacaktır? *Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır. SORU: Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu? *e-fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren [...]