Gib E-Arşiv Uygulaması Nedir?

E Arşiv Nedir? 433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturaların elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda saklanması, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. Mükelleflerin e-Arşiv Uygulamasından faydalanmak için öncelikle e-fatura uygulamasına kayıt olmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan [...]

Gib E-Defter Uygulaması Nedir?

E defter nedir? E defter  Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gerekli bilgileri elektronik olarak dijital ortamda saklanmasını esas almaktadır. Vergi usül kanuna tabi ve defter tutmakla yükümlü mükelleflerden 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamına giren mükellefleri kapsamaktadır. Bu mükellefler gönüllü yada zorunlu [...]

E-Fatura Kapsamı 2016′ da Genişletiliyor.

20 Haziran 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Tarafından 454 sıra no ile yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eFatura kapsamı genişletilmiştir. 20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul [...]

E-Faturanın Avantajları

E-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur. Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz. Kağıt faturalarınız da arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura’da buna gerek yoktur. Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur. Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır. Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır. Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır. Faturaların [...]

Mal veya hizmet satışına karşılık fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin, faturalarını elektronik ortamda oluşturarak … 444 5 290

e-Fatura Uygulaması hakkında açıklama

G.İ.B. web sitesinde yayınlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen “433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile e-fatura uygulamasının 3 ay ertelendiği gibi bir kanı doğmuştur. G.İ.B.’nın web sitesinde yayımlanan ve aşağıda yer alan açıklamalara göre uygulamanın tamamının ertelenmesi söze konusu olmayıp, mükelleflerin hazırlıklarını tamamlamaları için uygulamanın fatura gönderme kısmı için bir opsiyon [...]

Elektronik Defter Genel Tebliği

24.12.2013 tarihli 28861 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2) ile e-Defter uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131224.htm Yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır; 1.   Gerçek Kişiler, elektronik defterlerini mali mühür ile de onaylayabilir Değişiklikten önce gerçek kişi mükelleflerin sadece 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu [...]

eFatura Ürünlerinin Avantajları

eFatura ürünlerinin mükellefe faydaları         Fatura kesme aşamasında fatura kesilen kişi veya kurum eFatura mükellefi ise operatörü uyararak kağıt fatura kesilmesi engeller.          Fatura kesme aşamasında, eFaturada zorunlu olarak yer alması gereken alanlar kontrol edilerek, eksiklik tespit edildiğinde fatura kesilmeden veya gönderilmeden operatörü uyarır.          Mükellef [...]

eFatura Alışverişi Yöntemleri Nelerdir?

421 Sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre e-Fatura mükellefiyeti kapsamında bulunan mükellefler en geç 31 Aralık 2013 tarihinde e-Fatura mükellefi kişi ve firmalara düzenleyecekleri faturaları elektronik olarak düzenleyeceklerdir (aynı tebliğin 3.2.1.a. maddesi). Bu durumda alternatifleriniz şunlardır; 1.Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura Portal Uygulaması 1.a.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)in portalini kullanarak bilgisayarda düzenlemiş olduğunuz faturaları aynen ve tekraren [...]